Zabıta İşlemleri

2 yıl önce

2014 kabahatler kanunu ve idari para cezaları
Yılbaşından itibaren dilencilik yapan, gürültü çıkaran, kaldırımları işgal eden, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketenler  100 TL idari para cezası ödeyecek.

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırılacak.

Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 100 TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 100 TL ceza kesilecek.

Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da arttırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 100 TL cezası verilecek.

İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 208 ile 6 bin 377 TL, tüzel kişiler 208 ile  10 bin 635 TL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olan işletmeler ise bin 55  TL ile 10 bin 635 TL arasında ceza ödeyecek.

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 525 TL, evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 34 TL idari para cezası uygulanacak.

Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişiler 208 TL ceza öderken, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 2 bin 124 TL  ile 10 bin 635 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 208 ile bin 55 TL arasında idari para cezası ödeyecek.

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 208 ile 6 bin 377 TL arasında para cezası uygulanacaktır.