Sosyo-Ekonomik Yapısı

1 yıl önce
Sosyo-Ekonomik Yapısı

   ilçemiz orta Karadeniz bölgesinin orta kesiminde yer alır ve samsun iline bağlıdır. 1 belediye 43 mahalleden oluşmaktadır. ........ nüfusu  olan İlçemizde halkının %80-90 tarımla %8-9’u ticaretle %1’i balıkçılıkla uğraşmaktadır. Tarımsal faaliyetler; mısır, buğday, arpa ve fındık üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü ormanlık arazidir. Tarıma elverişli topraklar genellikle bozuk, kuru ormanlık alanların açılmasıyla elde edilmiştir. Halk geçimini geleneksel tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır. Moderne tarım uygulamaları ilçemizde henüz mevcut değildir. Hayvancılık alanında ise potansiyel yeterince değerlendirilmemiş, ne mera ne de ahır hayvancılığı gelişme gösterebilmiştir.