2021 Ocak Ayı

2 yıl önce

1-Belediyemiz emrinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek Murat YİĞİT, Yeşim GÜL, Ümmühan SEMİZ, Musa PEKER ve Emirhan AYDIN’ın aylık net ücretlerinin kabulü 2-Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenen aylık maktu fazla çalışma ücretinin kabulü
3-Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinden yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım giderlerine ilişkin belediyemiz tarafından düzenlenen yönetmeliğin kabulü
4-Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi
5-Hizmet Alımı (Avukatlık, Mimarlık, Mühendislik, Şehir Plancısı)
6-Denetim komisyonunun oluşturulması