2020 Ocak Ayı

2 yıl önce

1-Belediyemiz emrinde Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek Mustafa DEVECİ, Murat YİĞİT ve Tekniker kadrosunda istihdam edilecek Emirhan AYDIN'ın aylık net ücretlerinin kabulü
2-Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenen aylık maktu fazla çalışma ücretinin kabulü
3-Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinden yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve tanıtım giderlerine ilişkin belediyemiz tarafından düzenlenen yönetmeliğinin kabulü
4-Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi
5-Hizmet Alımı (Avukatlık, Mimarlık, Mühendislik, Şehir Plancısı)
6-Denetim komisyonunun oluşturulması
7-Kredi Kullanılması İçin Yetki Verilmesi
8-Kredi Kullanılması İçin Yetki Verilmesi(AYTURİM)