2020 Aralık Ayı

2 yıl önce

1- Belediyemiz birimlerinde 2021 Mali Yılı içerisinde uygulanacak olan ücret tarifelerinin belirlenmesi
2- Belediyenin Gayrimenkul Alımı, Şuyulu ve Müstakil Arsa ve İşyerlerinin Satışı Hk.
3- 1/1000 Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi, Konut Alanı ve Ticaret Alanı İlave Uygulama İmar Planı Hk.