Hali Hazır Harita Projemiz

Hali Hazır Harita Projemiz

Haritalar, mekana ilişkin sorunların çözümünde kullanılan önemli görsel iletişim araçlarıdır. İlçemiz kuruluşunun üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala bir haritaya sahip değildi

Yapmış ve yapacak olduğumuz imar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması, turistik alanlarda yatırım yapılabilmesi ve değerlendirilebilmesi, çevre düzenlenmesi vb. konularda bize pek çok katkı sağlayacak olan harita ihtiyacımızı giderdik. İller Bankası’ndan hibe kredi kullanarak coğrafi koordinatlara uygun şekilde hazırlattığımız haritamız, en güncel haliyle halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Bu Duruma Ait Diğer Projeler