Dolgu İmar Planı Çalışmalarımız

Dolgu İmar Planı Çalışmalarımız

Baraj Gölünün Mevcut Konumuna Zarar Getirmemek Adına Gerekli Önlemleri Alarak Gerçekleştirdiğimiz Bu Projemiz,  Halkımızın Kullanımına Açılmak Üzere Yeni Bir Alan Oluşmasını Sağladı. Dolgu İmar Planı Çalışmalarımız Sayesinde Sosyal Yaşamı Canlandırmaya Yönelik İnşa Ettiğimiz Yapılar İçin Temel Oluşmuş Oldu. Eskiden Suyun İçerisinde Görünen Sağ ve Sol Sahil Çevresi Artık Kamu Hizmetine Açılmış, Potansiyel Bir Turizm Alanıdır.

Bu Duruma Ait Diğer Projeler