İmar Uygulaması Askı İlan Tutanağıı

İlçemiz Orhangazi Mahallesi 119 ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 nolu parseller, 403 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsel sayılı taşınmazlarda imar uygulaması yapılmış ve Belediye Encümenimizce alınan 20.01.2023 gün ve 5 sayılı kararı, Büyükşehir Belediyesi’nin 06.04.2023 gün ve 326 sayılı kararı ile onanmış olup yapılan imar uygulaması 1 ay (30 gün ) askıya alınmıştır.

 

Bahse konu İmar Uygulamasına ilişkin Encümen kararı ve ekleri ekte sunulmuştur.

Diğer Duyurular