Belediyemize Ait Taşınmazın Kiralama İlanı

İlçemiz sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, Çorakta Mevkinde Belediyemize ait tapunun; 50-L-1-C pafta, 278 ada 1 parsel sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" olarak belirtilen 1.789,80 m2 alana sahip arsa, akaryakıt ve bakım istasyonu yapılması amacıyla 10 (On) yıllığına Cuma günü saat 11:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

İHALE TARİHİ ve SAATİ: 25/12/2020 Cuma günü saat 11: 00 KİRALAMA SÜRESİ: Kira müddeti sözleşme tarihinden itibaren 10(on) yıldır.

GEÇİCİ TEMİNAT VE KESİN TEMİNAT: Geçici teminat 10 (on) yıllık tahmini kira bedeli üzerinden alınacak olup;  oranı yüzde 3’tür. Kesin teminat 10(on) yıllık kira bedeli üzerinden alınacak olup;  oranı yüzde 6’dır.

TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ
İlçesi: Ayvacık
Mahallesi: Eyüp Sultan Mahallesi
Adresi: 278 Ada 1 Parsel sayılı tapu
Niteliği: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve Bakım İstasyonu” olarak belirtilen Arsa Alanı (m2): 1.789,80 m2
Muhammen Kira Bedeli: 840.000,00 TL
Geçici Teminatı (yüzde 3) : 25.200,00 TL

Diğer Duyurular