HIZLI MENÜ

 • Vergi İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Zabıta İşlemleri
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • İnşaat Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzni
 • BELEDİYE YAYINLARI

  Yapı Kullanma İzni

  Geri

  İSKAN RAPORU (YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ)
  YAPI KULLANMA İZNİ NEDİR?


  İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini, inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı İşleri birimince düzenlenen bir belgedir.

  YAPI KULLANMA İZNİ OLMADAN BİNAMIZDA OTURAMAZ MIYIZ?
  Yapı kullanma izni almadan binanıza; yasa gereğince su, elektrik, telefon v.s. aboneliği yaptıramazsınız.

  YAPI KULLANMA İZNİ ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  1. Yapı Kullanma İzni Talep Dilekçesi
  2. Güncel Tapu Kaydı Bilgileri ve Bağımsız Bölümlerin  m2 Cetveli
  3. Tapu Malijkleri TC'leri
  4. Harita Mühendisi Onaylı Bağımsız Bölüm ve Aplikasyon Krokisi
  5. Vergi Dairesinden İlişki Kesme Belgesi
  6. Kadastro Müdürlüğünden Cins Değişikliği Uygunluk Yazısı
  7. Telekom Olur Yazısı
  8. Proje Müellifleri Raporu
  9. Bina Cephe Fotoğrafları- ( 13*18 Cm )
  10. Emlak / Çevre Temizlik vergisi Yoktur Yazısı
  11. SGK' dan Alınan Borcu Yoktur Yazısı
  12. Bina Asansörlü ise Asansör Tescil Belgesi
  13. Sığınak Raporu ( Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda )
  14. İtfaiye Müdürlüğünden ( yangın) Uygunluk Yazısı
  15. Enerji Kimlik Belgesi 
  16. Harç: 1.000 TL

  YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR?
  İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyemize başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak Sivil Savunma Müdürlüğü sığınak raporu ile, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair taahhütnameyi  Yapı kullanma İzni birimine vermesi istenir. 
  Dosyası (Yukarıda belirtilen evraklar) tamamlanmış binalardaki her bağımsız bölüm için 3 üç adet tapu fotokopisi ile belediyemiz Yapı İşleri birimine başvurulur. 
  Yapı kullanma izni harçları ve katılım payları tahsil edildikten ve vergi dairesinden ilişik kestirdikten sonra bağımsız bölümler için Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenir.  
  Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektirik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.