HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  SATIN ALMA SERVİSİ

  Geri

                     FERAT KESKİN

            Satın Alma Servisi Memuru

   

   Satın Alma Servisinin Görev ve Yetkileri;

  1) Satın alma ihtiyacı doğrultusunda esnaflara elden teklif mektubu götürmek, tekrar teklif mektuplarını toplamak,

  2) Alımı yapılacak mal ve hizmetle ilgili gezerek, kontrol ederek ve numune alarak fiyat araştırması yapmak,

  3) Gerekli hallerde internetten, fiyat kataloglarından fiyat araştırması yapmak,

  4) Alımı yapılan malzemeleri muayene kabul komisyonu başkanına teslim etmek,

  5) Arızalı, defolu ve bozuk çıkan malzemeleri aldığı yerden değiştirmek,

  6) Başkanlığın ihtiyacı olan yazıcı tonerlerini doldurtmak, gerekli hallerde yenisini almak,

  7) Tören, temsil ve ağırlama ihtiyaçları için acil alınması gereken, çiçek, hediye, plaket vb. malzemelerin alımını yapmak,

  8) Piyasa fiyat araştırma tutanağını düzenlemek,

  9) Doğrudan Temin yoluyla yapılmasına karar verilen satın alma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

  10) Birimin ödeneklerini kontrol etmek,

  11) Tedarikçiler tarafından düzenlenen faturaları almak,

  12) Hazırlanan ödeme emri belgelerini paraflamak, Harcama ve Gerçekleştirme görevlilerine imzalatmak,

  13) Biten işlemlere ait Ödeme Emri Belgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesini temin etmek.

  14) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

   

  

 • FERAT KESKİN

  Satın Alma Servisi Memuru