HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  BASIN VE HABER SERVİSİ

  Geri

                         HANİFE YİĞİT                                          

         Basın ve Haber Birimi Sorumlusu                        

   

  Basın ve Haber Biriminin Görev ve Sorumlulukları;

  Belediye’nin Basın ve Yayın faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım stratejisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder.

  Belediye’nin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütür.

  Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütür.

  Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol eder.

  Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve tanıtım ve iletişim çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

   Kurumun tanıtım ve iletişim bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirilir.

  

 • HANİFE YİĞİT

  Basın ve Haber Servisi Sorumlusu

 • HÜSEYİN DUMAN

  Basın ve Haber Servisi Sorumlusu