HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  EVLENDİRME MEMURLUĞU

  Geri

                  ÜMMÜHAN SEMİZ

               Evlendirme Memuru

   

  Evlendirme Memurluğunun Görev ve Sorumlulukları;

  (1) Resmi nikâh başvurularını almak. Nikâh işlemi için gerekli olan evrakların temin edilmesini sağlamak, 
  (2) Başvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, 
  (3) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek,
   (4) Belediye Başkanının yetki verdiği görevliler tarafından nikâh akdinin yapılmasını sağlamak, 
  (5) Yapılan nikâh akitlerini nüfus müdürlüğüne zamanında bildirmek,
   (6) Ayvacık Belediye Başkanlığı Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapmak, arşivlemek ve muhafaza etmek, 
  (7) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.

  

 • ÜMMÜHAN SEMİZ

  Evlendirme Memuru ( Jeoloji Mühendisi)

 • SİNAN İSMAİL AKIN

  Evlendirme Birimi Personeli