HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  Geri

               EREN YÜKSEL

               Zabıta Müdürü

   

  Zabıta Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri;

  Ayvacık Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.

  Sunulan Hizmetler
  1. Trafik hizmetleri,
  2. İşyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi
  3. Çevre, Sağlık, huzur ve düzenin sağlanması için verilen zabıta hizmetleri,
  4. Kamu Kurumlarına ve Belediyemize ait birimlere verilen destek hizmetleri
  5. Büro Hizmetleri,
  6. Belediye suçlarını önleyici hizmetler,
  7. Sosyal ve Kültürel etkinliklerde koruyucu ve düzenleyici hizmetler,
  8. Kamu mülklerini ve belediye hizmetlerini gözetme ve koruma hizmetleri,
  9. Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen denetim görevlerinin yürütülmesi hizmetidir.
  10. Belediyeye yabancı olan kişilere yardımcı olmak
  11. İmar ve Fen işleri müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işleri yerine getirmek.

  

 • FERMUDE ÖZTÜRK

  Zabıta Müdürü

 • İSA SALMAN

  Zabıta Memuru

 • İSMET YAZICI

  Zabıta Memuru

 • FERDİ AVCI

  Zabıta Müdürlüğü Personeli