HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Geri

              VEDAT YAZICI

           Fen İşleri Müdürü

   

      Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri:

   1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
  2) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak,

  3) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak,
  4) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak,
  5) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,
  6) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
  7) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
  8) Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar yapmak,
  9) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  10) Alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
  11) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak
  12) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen ihtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek,
  13) Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak, 14) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

  

 • VEDAT YAZICI

  Fen İşleri Müdürü

 • ONUR BELUR

  İnşaat Teknikeri

 • MUSA PEKER

  İnşaat Mühendisi

 • YEŞİM GÜL

  Harita Mühendisi

 • EMİRHAN AYDIN

  İnşaat Teknikeri