HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

  Geri

                VEDAT YAZICI

      Belediye Başkan Yardımcısı

   

  Belediye Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  • Organizasyon Şemasında kendilerine bağlı birimlerin Yönetmeliklerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkanları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek,
  • Birim müdürleri dışında kalan kendine bağlı birimler arası personelin görev yeri değişikligini yapmak,
  • Görev tanımlamasında koordine ve işbirliği gereken müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli beli rlemek,
  • Belediyede koordinasyon ve iç iletişimi sağlamak,
  • Mevzuat ve imza Yetkileri Yönergesi ile kendilerine verilen diğer görevleri yürütmek.

   

  

 • VEDAT YAZICI

  Belediye Başkan Yardımcısı