HIZLI MENÜ

 • BAŞKAN
 • MECLİS GÜNDEMİ
 • BİRİMLERİMİZ
 • MECLİS ÜYELERİ
 • MAHALLELERİMİZ
 • KONUK EVİMİZ
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR
 • TAKSİ DURAKLARI
 • OTOBÜS SEFERLERİ
 • LİSELER
 • ECZANELER
 • HASTANELER
 • ULAŞIM BİLGİLERİMİZ
 • HİZMETLERİMİZ

 • Yapı Kullanma İzni
 • İnşaat Ruhsatı
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • Zabıta İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Vergi İşlemleri
 • BELEDİYE YAYINLARI

  Belediye Başkan Yardımcımız

  Geri

  BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

   a) Başkanın görevi sebebiyle kendisine ulaşılamadığı durumlarda, münhasıran Başkanın imzası gereken konular dışında olup, bu Yönerge

       ile Başkan tarafından imzalanması öngörülen yazılardan özellik ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunanlar.

   b) Görev dağılımına göre bağlı Müdürlüklerin dış yazıları. 

  c) Görev dağılımına girmemekle birlikte ilgili Başkan Yardımcısına ulaşılamadığı hallerde ivediliği bulunan dış yazışmalar.

  c) Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ya da diğer resmi kurumlardan gelen ve doğrudan Başkan tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar ve cevapları.

  d) Başkanın imzalayacakları dışında kalan, bir direktifi, öneriyi ve görüş tespitini gerektiren genelge ve yazılar.

  e) Bağlı birimler tarafından hazırlanarak Başkanın imzasına sunulacak yazıların parafları. 

  f) Başkan tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde başkanlık ettiği komisyon kararlarının imzası ve onayı. 

  g) Başkanın katılmadığı toplantılarda “Encümen Başkanı” sıfatıyla imzalanacak Encümen Kararları, Encümen gündemi onayları ve acil durumlarda Encümeni toplantıya çağrı yazıları.

  ğ) Bağlılık ve yetki çerçevesinde birimlerde görevli personelin yıllık mazeret ve sağlık izinlerine ilişkin onaylar. 

  h) Görev bölümünde kendisine bağlı olan birimlerin Encümende görüşülmesi gereken konularla ilgili teklif yazılarının Encümene havalesi.

  ı) Belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantılarının hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ve yönlendirilmesine ilişkin yazılar.

  i) Birimlerin Hukuk İşleri Müdürlüğünden talep edeceği görüş istemine ilişkin yazılarının havalesine ilişkin onaylar. 

  j) Bağlı birimlerde görevli personelin hastalık izin onayları.

  k) Başkanın, Başkan Yardımcısı tarafından imzalamasını uygun gördüğü diğer onay ve yazılar.

  

 • Refahittin ŞENCAN

  Belediye Başkan Yardımcısı

  refahittinsencan@ayvacik.bel.tr